EXIT: Mange medlemmer i Misjon
...
EXIT: Mange medlemmer i Misjonssambandet vurderer å gå ut av Den norske kirke. Etter vedtaket på generalforsamlingen i Randaberg i sommer om å opprette eget trossamfunn, har de et sted å gå hvis de gjør et slikt valg. Foto: Johanna Hundvin Almelid
Medlemmer vil ha råd om utmeldelse fra NLMs ledelse
Del
Begeret er fullt for mange medlemmer av Misjonssambandet etter at Kirkemøtets sammensetning ble klar. Hovedstyret gir ingen entydige signaler om utmelding fra Den norske kirke.

Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har kommet med en forholdsvis skarp uttalelse etter at det er blitt klart hvem som blir delegater til Kirkemøtet som går i Trondheim i april neste år.

Der vil spørsmålet om kirkevigsel av homofile par bli tatt opp. Flertallet av delegatene går inn for en slik ordning, og da vil flere NLM-ere bryte opp fra Den norske kirke. Andre vil bli værende.

Mange søker råd

Vi opplever at det er mange som på ulike måter spør hva de skal gjøre nå. Enkelte lurer på om resultatet av kirkevalget blir dråpen som får begeret til å renne over når det gjelder den formelle tilhørigheten til Den norske kirke, sier Espen Ottosen , NLMs fungerende generalsekretær.

– Noen lurer på om hovedstyret vil oppfordre til utmarsj, sier han og forteller at det lenge har vært og fortsatt er ulike holdninger innad i NLM til hva et kirkemedlemskap bør innebære.

– Vi vil vise respekt og ikke komme med en generell oppfordring til å melde seg ut, for vi vil også tydelig støtte dem som forblir kjempende i Den norske kirke. Men vi erkjenner at dette er blitt vanskeligere enn før, sier Ottosen.

LES: Finansieringsordningen for trossamfunn skal endres

Han sier holdningene også er ulike til hvordan man skal forholde seg til lokale variasjoner. Noen mener en bibeltro lokal prest er nok til å bli værende som aktiv i sognet man hører til. Andre mener det ikke holder.

– Ikke for de frustrerte

Ottosen sier både det enstemmige vedtaket i Bispemøtet og kartleggingen av holdningene i det framtidige Kirkemøtet ligger bak hovedstyrets vedtak.

– Går dere med dette lenger i å anbefale NLMs eget trossamfunn som ble opprettet etter vedtak på generalforsamlingen i sommer?

– Vi tenker det er bra at dette finnes som en mulighet for dem som trenger det. Det har vi tenkt hele tiden. Vi vil ikke presentere trossamfunnet primært som et sted for frustrerte kirkemedlemmer, men det gir en mulighet for alle som ønsker en kirketilhørighet til Misjonssambandet.

Vil forbli utadrettet

– Hovedstyret advarer to steder i sitt vedtak mot «frykt, isolasjon og tilbaketrekking». Ser dere tendenser til dette?

– Dette vil alltid være en utfordring og en fare når man møter såpass stor motstand som vi gjør i Den norske kirkes retorikk. Derfor er vi opptatt av å tenke misjonalt også i denne situasjonen. For oss er det stor forskjell på å forlate Den norske kirke, enten som aktive deltakere i menighetslivet eller som medlemmer, og å slutte å ha som mål å nå det norske folk med evangeliet. Derfor er vårt hovedpoeng å oppfordre til ikke å bli mindre utadrettet.

– Men arbeidet kan skje på andre lokale plattformer?

– Ja, og det er viktig at i har et offensivt barne- og ungdomsarbeid, eller et godt seniorarbeid. Vi ønsker at det tenkes offensivt i organisasjonen fremover.

– Dere oppfordrer også til å bygge lokale forsamlinger. Bygger dette i realiteten opp under en utmeldingstrend?

– Vi ser for oss enda flere initiativ og tiltak for å starte og bygge gode fellesskap, særlig der det blir vanskelig å tilhøre Den norske kirke.

Ikke komplett veiledning

– Hva innebærer det at dere fraråder «aktiv støtte til gudstjenester, nattverdfellesskap og andre kristelige samlinger hvor det fremmes og praktiseres en ny kjønnsnøytral forståelse av ekteskapet»?

– Det er viktig for meg å si at det er mange ulike avveininger kirkeaktive NLM-folk nå må ta. Hva gjør de når det gjelder konfirmasjonsundervisning? Hva hvis de blir bedt om å være fadder, og dette foregår i en lokalmenighet med problematisk teologi? Kan de fortsette i kirkekoret? Det er umulig å gi en komplett veiledning for alle situasjoner. Selv ville jeg ikke boikottet en begravelse for en gammel tante fordi jeg ikke hadde tillit til presten, men å støtte jevnlig opp om menighetsarbeidet der det nå innføres en ny ekteskapsforståelse, er vanskelig. Men vi har tillit til den enkelte misjonsvenns vurdering i hvert tilfelle.

– Vil ikke situasjonen uvegerlig bli den at menighetene mange steder tømmes for sine mest aktive kristne medlemmer, altså NLM-ere?

– Jo, det kan nok raskt bli konsekvensen en del steder. Årsaken er at Den norske kirke faktisk innfører en helt ny lære om ekteskapet, og vi kan ikke møte denne situasjonen ved å erklære at vi er enige om det viktigste. Uenigheten er mer grunnleggende enn som så. Uansett oppfordrer vi alle NLM-ere til å være aktive kristne i sitt lokalmiljø og bidra positivt, sier han.

bispemøtet,den norske kirke,espen ottosen,generalsekretær,homofile par,kirkemøtet,kirkevigsel,misjonssambandet,nlm,prester,Randaberg,trondheim,trossamfunn