ALLMENN KUNNSKAP: – Bibelverskampanjen på Oslos busser og trikker er en investering i allmenn kunnskap, sier Ingeborg Mongstad-Kvammen i Bibelselskapet. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Slik blir Bibelen synlig i Oslo

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)