MANGE LIKHETER: Bibelselskapets program for feiringen av 200-årsjubileum har uten at det var planlagt mange likhetstrekk med feiringen for 100 år siden. Illustrasjon: KPK/Bibelselskapet

– Uten at jeg visste om det, gjør vi jo mye likt

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).