GLEDER SEG: – Jeg vil vise at Bibelen og Bibelens ord har relevans også for dem som ikke nødvendigvis kaller seg kristne om en skal forstå vår egen poesi og det som gjør at vi har fotfeste, sier artisten Hanne Krogh. Hun skal arrangere festforestilling i anledning Bibelselskapets 200 års-jubileum. Bildet er fra adventskonsert denne uken i Vår Frues kirke i Trondheim.  Foto: Foto: Anne Brit Solland

Kjente komikere skal skape bibelinteresse

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?