OMSTRIDT: Slik så startsiden p
...
OMSTRIDT: Slik så startsiden på utstillingen ut da den først ble presentert i januar i år. Etter sterke reaksjoner fra arabiske land er ordet Israel byttet ut med Det hellige land. Fv. direktør i UNESCO Irina Bokova, sammen med leder i Simon Wiesenthalsenteret, Malvin Hier. FOTO: SIMON WIESENTHAL CENTER Foto: Byline stor
Justert UNESCO-
utstilling åpnet i Paris
Del
UNESCOs omstridte utstilling om jødenes tilknytning til Israel er åpnet i Paris etter at ordet «Israel» er fjernet og avsnittet om jødiske flyktninger fra arabiske land er tatt bort.

Nok en gang har UNESCO gitt etter for arabisk press for å kunne åpen den store utstillingen om jødenes mangeårige bånd til landet Israel. Av frykt for boikott fra de arabiske medlemslandene i FN-organisasjonen er opplysninger om jødiske flyktninger fra arabiske land tonet ned og ordet Israel fjernet fra tittelen på utstillingen. Mens den opphavlige tittelen var «Det jødiske folks 3.500 års relasjoner til landet Israel», er ordene «landet Israel» byttet ut med «Det hellige land».

Fryktet boikott

Simon Wiesenthalsenteret (SWC) har utarbeidet utstillingen sammen med UNESCO, og rabbi Abraham Cooper i SWC bekrefter at folk i UNESCO fryktet fullstendig boikott av utstillingen fra en rekke arabiske land. Det var særlig en side med bilder av immigrasjon av jødiske flyktninger på 1950- og 1960-tallet som vakte reaksjoner.

– Vi gikk med på dette motvillig, men opplysningene om immigrasjonen fra arabiske land er tatt med på en annen side i utstillingen fordi vi insisterte på det, sier Cooper til Dagen.

Etter Frigjøringskrigen i 1948 flyktet omlag 850.000 jøder fra forfølgelse og overgrep i land i Midtøsten og Nord-Afrika. Rundt 650.000 av disse slo seg ned i Israel. Den israelske regjeringen har gjentatte ganger tatt opp saken i fredsforhandlingene med palestinerne.

Professor Robert Wistrich ved Hebrew University i Jerusalem som har hatt det overordnede ansvaret for innholdet i utstillingen, er svært skuffet over at avsnittet måttet fjernes, men sier det var eneste måten å få UNESCO til å stå bak utstillingen.

– Jeg gjorde alt som stod i min makt for å beholde avsnittet. Så vurderte jeg på nytt det jeg mente var en svært balansert og grundig avdeling. For meg var dette viktig, det var en del av min opprinnelige utforming og innhold, sier Wistrich til The Times of Israel.

Eksplosivt

Han sier opplysningene om behandlingen av jøder i arabiske land var eksplosiv for UNESCO, fordi det viste hva de hadde blitt utsatt for.

– Den seksjonen beskrev hvordan de ble behandlet som «dhimmi», som annenrangs borgere, og om ydmykelsen og diskrimineringen det innebar. Det dokumenterte også i detaljer en rekke pogromer som skjedde i flere områder i den arabiske verden, forteller Wistrich.

Rød klut

Fra UNESCO fikk Wistrich klar beskjed om at utstillingen ikke ville bli noe av dersom den ga noen av landene grunn til å protestere på innholdet, fordi medlemslandene har makt til å stanse en slik utstilling.

– Min framstilling ble oppfattet som en rød klut for araberstatene. De ønsket tydeligvis ikke å bli framstilt slik de virkelig var eller er, sier Wistrich.

Utstillingen ble stanset i januar i år etter press fra 22 arabiske land fordi de mente innholdet var «upresist og politisk». Simon Wiesenthalsenteret planlegger å utgi en bok om utstillingen der professor Wistrichs opphavelige tekst er med i sin helhet.