STORT: – Jeg ser stort på diss
...
STORT: – Jeg ser stort på disse som er her nå. Vi har hatt en veldig fin start og opplevd at Guds ord har berørt oss og studentene, forteller rektor Johnny Vågen. Fra venstre Glady Sharo nGuinsad, Mary Jane Binabece, Marivic Socias, Lemuel Sabado, Guia Joanne Urbino og Enni Sitepu. Foto: Byline stor
Norske bibelskoler overstrømmes av utlendinger
Del
Flere bibelskoler innfører tiltak for å hindre at skolene blir misbrukt for å få opphold i Norge. På Fjelltun bibelskole er 28 av 30 elever utlendinger.

Når Dagen spør Fjelltun-rektor i Stavanger, Johnny Vågen, om hvor mange utenlandske elever skolen har, svarer han at det er lettere å telle de norske.

– Det er to norske elever i tillegg til én som er nordsjøarbeider og student hos oss på deltid.

Vågen forteller at det er sju nasjonaliteter ved skolen. Hovedvekten av studentene er fra Filippinene, men det er også elever fra Peru, Bosnia, Indonesia, Somalia, El Salvador i tillegg til de norske.

900 på bibelskole

Dagen skrev i august at over 900 elever har begynt på norske bibelskoler i høst . Stadig flere av bibelskoleelevene har utenlandske pass, forteller Korsets Seier .

Utenlandske elever må være knyttet til et studiested for å søke om studentvisum og eventuelt få oppholdstillatelse.

Elevene ved Norsk Luthersk Misjonssambands skole i Stavanger får vite om skolen gjennom venner og bekjente i Norge. Rektoren anslår at rundt fem personer har kommet til skolen gjennom arbeidet som Misjonssambandet driver blant innvandrere i Stavanger og omegn.

De fleste Fjelltun-elevene har bodd et par år i Norge. To elever kommer rett fra utlandet. Rektoren forteller at eleven fra det muslimske landet Somalia er blitt en kristen i Norge.

– Tester norskkunnskaper

Ifølge nettsiden til Fjelltun har skolen 56 hybler, men rektoren sier at de fleste elevene ved skolen bor privat og betaler månedlige skolepenger av egen lomme til å dekke skolepengene. Hyblene fungerer i hovedsak som studenthjem hvor lærlinger og studenter i Stavanger kan leie seg rom.

Skolen ikke har akademiske krav, men elevene må kunne tilstrekkelig norsk for å forstå undervisningen.

– Ellers forutsetter vi naturligvis at de har et ønske om å lære Bibelen mer å kjenne.

– Hvordan finner dere ut om søkerne har en reell tro?

– Vi er avhengige av å stole på det de sier. Vi ønsker velkommen de som gir uttrykk for at de har et positivt ønske om å bli bedre kjent med Bibelen og den kristne tro. Så langt det er mulig ønsker vi å ha en personlig samtale med søkerne, først og fremst for å teste norskkunnskapene deres, forteller rektoren. Han forteller at skolen ikke tilbyr fast oversettelse.

– Er det viktig for dere at elevene har en reell tro når de kommer til dere?

– Generelt så ser vi om de har en kristen bekjennelse og et ønske om å få et avklart forhold til Jesus. Vi krever ikke at de skal ha alt på plass før de kommer. Det er del av det å være bibelskole at vi skal hjelpe elevene til klarhet i deres åndelige liv.

– Gud har ledet skolen

– Tror du at noen av elevene kommer til dere for å få mulighet til å bli værende i Norge?

– Vi forholder oss til de uttalte ønskene de har med å komme hit.

– Har dere problemer med fravær på skolen?

– Vi understreker veldig klart at når de først er tatt opp som studenter så er de pliktige å møte.

– Fungerer det?

– Ja, stort sett. Det kan være unntak her som med norske studenter, men det er godt fremmøte. Vi opplever elevene som både motiverte og engasjerte.

– Du har vært ved skolen i over 30 år og dere har slitt med rekrutteringen. Hva tenker du om denne utviklingen og at dere har så mange utenlandske studenter?

– Jeg ser stort på disse som er her nå. Vi har hatt en veldig fin start og opplevd at Guds ord har berørt oss og studentene, og det synes jeg er stort, sier Johnny Vågen. Han er takknemlig for studentene ved Fjelltun, og ser den nye situasjonen som noe Gud har ledet skolen inn i. Det er særlig de siste to årene at det utenlandske elevtallet har vært stort.

Bergenstest

Flere bibelskoler har innført regler for å hindre at skolene blir misbrukt av mennesker som ønsker opphold i Norge, men som ikke uten videre er interessert i skolens undervisningstilbud.

Da utenlandske elever ikke møtte opp etter registrering, eller var lite til stede, tok Bildøy bibelskole affære.

– Vi forlangte at elevene skulle ha Bergenstesten, forteller lærer Anne Nyvoll Furnes. Bergenstesten er en offisiell norskprøve gjennomført av Folkeuniversitetet som danner grunnlag for opptak til universiteter og høyskoler. Den er også påkrevd for å dokumentere norskkunnskaper i mange bransjer.

– Å få en skoleplass er en måte å få visum på, sier Furnes. Hun presiserer at skolen også har hatt utenlandske studenter der fremmøte ikke har vært et problem.

Furnes anslår at utfordringen gjelder fem-seks elever de fem årene hun har jobbet på skolen.

Må tilhøre menighet

Ved Bibelskolen i Trondheim har det vært en «eksplosiv vekst» av utenlandske søkere. I dag er 30 av 47 elever fra utlandet. Da en muslim søkte om plass skjønte rektor ved skolen, Heidi Catrine Midling, at noe måtte gjøres.

Til Korsets Seier forteller hun at skolen har innført et krav om at søkere må tilhøre et menighetssamfunn. Skolen stiller også krav om fremmøte:

– Vi er også tøffe når det gjelder fravær, og melder fra til UDI hvis noen helt tydelig ikke har et ønske om å være på bibelskolen, sier Midling til pinsevennenes ukeavis.

Filadelfiakirken i Oslo har landets største bibelskole. 80 av 150 elever er fra utlandet og ledelsen har utvidet skolen for å på plass til søkerne.

Ved Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt, ledet av Anne og Stephan Christiansen, er 90 prosent av førsteårselevene fra utlandet.

– Det passer ikke med vår profil, sier daglig leder ved skolen Arnvid Løvbukten til Korsets Seier.

Han benekter at de utenlandske elevene er en gullgruve for skolen.

– Vi tenker ikke slik i det hele tatt, det er en ukjent tanke. Vi ønsker kun å utbre Guds rike, sier han.

tiltak,misbruk,utenlandske studenter,bibelskoler,fjellheim bibelskole