STEMMES: På tross av engasjeme
...
STEMMES: På tross av engasjement i en kirkepolitisk interesseorganisasjon ble Kristin Gunleiksrud Raaum gjenvalgt som nestleder i Kirkerådet, tirsdag. Her fra en annen avstemning samme dag. Johannes Ek Reindal Foto: Byline stor
Åpen Folkekirke for alle
Del
Nestleder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, sitt engasjement i Åpen Folkekirke, ble tema da hun skulle gjenvelges som nestleder i Kirkerådet.

Interesseorganisasjonen Åpen Folkekirke skal kjempe for at Den norske kirke innfører vigselsliturgi for homofile.

Denne uken er Kirkerådet samlet i Oslo, og en av sakene på agendaen var valg av nestleder for perioden 2014 til 2016. Gunleiksrud Raaum hadde sagt seg villig til å stille, og fikk støtte fra lederen av Kirkerådet, Svein Arne Lindø. Før valget ble gjennomført var det noen av medlemmene i Kirkerådet som ønsket en presisering fra nestlederen.

– Jeg anerkjenner engasjementet ditt og jeg vil stemme på deg. Da vil jeg bare gi deg den konkrete utfordringen at du snakker inkluderende om oss som ikke deler ditt syn i denne saken, men som også representerer en åpen folkekirke. Det forventer jeg av deg, det er du nødt til å gjøre, sa Ivar Braut.

May Lisbeth Hovlid Aurdal støttet Braut.

Beroliget

– Det kom ikke som noen bombe at Kristin engasjerte seg i denne saken. Men det er ingen som har monopol på den åpne folkekirken.

Nestlederen beroliget medlemmene.

– Utfordringen er mottatt og hørt, Ivar. Jeg vil gjøre det jeg kan. Jeg ser ditt anliggende, og navnet på organisasjonen er ikke eksklusivt ment. Jeg oppfatter deg og mange andre som representanter for en åpen folkekirke, sa hun.

Valget av nestleder ble gjennomført skriftlig. Flere av rådets medlemmer tok ordet og ba ettertrykkelig om at ingen stemte blankt.

– Det er et veldig dårlig alternativ. Hvis noen er uenig i at Kristin skal bli nestleder, bør de komme med et forslag til en annen kandidat, sa Jan Olav Olsen.

Det var det ingen som gjorde. Gunleiksrud Raaum ble enstemmig gjenvalgt. Ingen blanke stemmer.

Måtte bli sånn

Selv om mange i rådet er uenige med nestledere i sak, deriblant lederen selv, var det en klart at å kaste Gunleiksrud Raaum på bakgrunn av engasjementet ville skapt bråk. Etter avstemningen var Braut fornøyd med svaret han fikk.

– Dette ble løst på en bra måte.

– Hvilke alternativer hadde man?

– Nei, det var dette utfallet det måtte bli, sa han til Dagen.

– Det var en ugrei situasjon som bare hadde et greit utfall, sa Egil Morland.

Han var forøvrig fornøyd med at nestlederen var klar på at navnet i organisasjonene ikke er eksklusivt.

Biskopenes uttalelse

Kirkerådet fikk også en kort orientering fra preses Helga Haugland Byfuglien om biskopenes uttalelse etter Kirkemøtet. Der avviste som kjent «kirkens storting» flertallet av biskopene sin uttalelse om godkjenning av vigselsliturgi for homofile.

– Det ble en debatt blant biskopene, etter Kirkemøtet. Hva nå? Vi vedtok å videreføre vedtakene fra før Kirkemøtet. Et ganske ukontroversielt vedtak, sa hun.

Hun sa at det ikke har vært diskutert om bispemøtet vil fremme saken igjen, kanskje allerede inn mot neste års kirkemøte.

kirkerådet,kristin gunleiksrud raaum,svein arne lindø,åpen folkekirke