LOVBUNDEN: Kristne organisasjonar kan ikkje varsle om personar som er skulda for seksuelle krenkingar. Det blir helst brannslokking i etterkant, ifølgje Erik Furnes i Indremisjonsforbundet. Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Hammerstad  Foto: Byline stor

Personvern hindrar info om
 overgriparar

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).