Prest Børre Knudsen døde sønda
...
Prest Børre Knudsen døde søndag 17. august 2014.
Børre Knudsen er død
Del
Prest Børre Knudsen (76), som ble landskjent for sin kamp mot abort, døde søndag.

– Jeg har nettopp mottatt det triste budskap at vår kjære Børre Knudsen døde stilt og rolig i sitt hjem i Meistervik i dag tidlig kl. 08, forteller prest Olav Berg Lyngmo til Dagen.

Børre Knudsen etterlater seg konen Ragnhild (f. Iden)  og fem voksne barn.

Les minneordene skrevet av Dagen-redaktør Tarjei Gilje: Hjertelig takk, Børre Knudsen

Begravelsen vil foregå fra familiens hjem, med bare den næreste familien til stede, ifølge Lyngmo.

* Se bildene fra Børre Knudsens liv *

Film og ærespris

I år ble ble dokumentarfilmen om Børre Knudsens liv, «En prest og en plage», vist på norske kinoer.

Styret i Karmel-Instituttet vedtok i år også enstemmig å tildele Børre Knudsen en ærespris på 100.000 kroner for hans kamp for barnet i mors liv.

Les også: Han vil stå igjen i historien som en meget sentral person

Kjempet mot abortloven

Børre Knudsen er best kjent for å ha satt sitt sogneprestembete i Balsfjord inn på å få abortloven av 1978 dømt grunnlovstridig.

Han gjennomførte flere anti-abort-demonstrasjoner sammen med Ludvig Nessa og Per Kørner, og opprettet det såkalte Strandebarm prosti. 

Knudsen ble cand. theol i 1966 og ordinert til prest året etter av daværende domprost Per Lønning i Bergen domkirke. Han kom til Balsfjord som kallskapellan i 1968 og ble i 1971 sogneprest i den samme menigheten.

I 1975 vedtok Stortinget med knapt flertall en ny, liberalisert abortlov. I 1978, da loven om selvbestemt abort ble vedtatt, la Børre Knudsen ned den statlige delen av sogneprestembetet sitt, men beholdt den kirkelige delen.

I 1980 ble det reist avskjedssak mot Børre Knudsen av kirkeminister Einar Førde, men Knudsen ble frikjent i Malangen herredsrett. I Hålogaland lagmannsrett kom domstolen til motsatt resultat.

Høsten 1983 kom Høyesterett med sin dom som fradømte Børre Knudsen sogneprestembetet.

en prest og en plage,dokumentar,dødsfall,abortmostander,børre knudsen