UENIGE: Kirkerådets leder, Sve
...
UENIGE: Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø, og rådets nestleder, Kristin Gunleiksrud Raaum, er uenige om vigselsliturgi for homofile. Lindø forventer medlemmer av Kirkerådet forvalter de vedtakene som Kirkemøtet gjør. Gunleiksrud er nyvalgt styremedlem i Åpen Folkekirke, som jobber for vigselsliturgi.
– Skal forvalte Kirkemøtets vedtak
Del
Leder i Kirkerådet, Svein Arne Lindø, setter pris på tydelighet i standpunkter. Men selv ville han ikke valgt en kirkepolitisk interesseorganisasjon for å fremme sitt syn.

I forrige uke ble det kjent at organisasjonen Åpen Folkekirke var blitt dannet. Denne skal jobbe for en vigselsliturgi for likekjønnede i Den norske kirke. Kristin Gunleiksrud Raaum, nestleder i Kirkerådet, er et av styremedlemmene i den nye organisasjonen.

Dobbeltrolle

Dannelsen av Åpen Folkekirke skjedde kun noen dager før Kirkerådet skal ha sitt første møte etter Kirkemøtet i april. Der ble forslaget om vigselsliturgi nedstemt. Til Dagen sa tidligere kirkerådsleder Nils-Tore Andersen at Gunleiksrud Raaums deltagelse i Åpen Folkekirke var uklokt. Så langt vil ikke Lindø gå.

– Prinsipielt vil jeg si at det er bra med en ledelse som flagger standpunkter. Samtidig er det viktig å være samlende. Derfor ville jeg ikke ha valgt å bli medlem av en interesseorganisasjon som arbeider for enkeltsaker.

I sin åpningstale på Kirkemøtet i april gikk Lindø langt i å be delegatene stemme ned forslaget om vigselsliturgi for likekjønnede. Dette fikk han kritikk for, blant annet fra Marianne Brekken som nå sitter i styret for Åpen Folkekirke.

– Møter de seg selv i døra nå, Lindø?

Han trekker på svaret.

– For min del var det ikke uventet at jeg fikk kritikk, når jeg går såpass tydelig ut. Samtidig var det medlemmer av Kirkerådet som før Kirkemøtet gikk like tydelig ut i avisinnlegg med standpunkt for en liturgi. Jeg synes det er naturlig at lederen av Kirkerådet gir uttrykk for sine standpunkter i lederens tale.

Gjerne delta

Lindø sier det er helt legitimt, og en demokratisk rett, å organisere seg i kirkepolitiske saker.

– Åpen Folkekirke har en helt legitim rett til det. Jeg synes dannelsen er uproblematisk. Men når det gjelder hvem som er med, så plikter et medlem av Kirkerådet å jobbe for vedtakene gjort på Kirkemøtet. Når en gjør slik som Kristin (Gunleiksrud Raaum red. anm), forventer jeg en skjønnsomhet i deltagelsen i Åpen Folkekirke opp mot det å forvalte de vedtakene som Kirkemøtet har gjort.

Gunleiksrud Raaum sa til Dagen lørdag at hun ikke opplevde sitt engasjement i Åpen Folkekirke førte til dobbeltrolle. Hun viser til at kirken er delt på midten i synet på samkjønnet vigsel.

– Da er det greit at ledelsen i Den norske kirke også er sammensatt i dette synet. Vi har en leder som har trukket en annen konklusjon enn jeg og det er selvfølgelig helt greit. Sammen representerer vi bredden av kirken, sa hun.

Bispemøtet

Kirkerådet som samles i Oslo mandag til onsdag denne uken, er altså det første etter Kirkemøtet. De skal derfor orienteres om Bispemøtets vedtak om at de ikke vil jobbe videre for en vigselsliturgi, på det nåværende tidspunktet. Flertallet av biskopene gikk som kjent inn for en slik liturgi.

ekteskapsliturgi,kirkerådet,svein arne lindø