LØSNING: Ambassadør Manuel Has
...
LØSNING: Ambassadør Manuel Hassassian har skissert løsningen på de viktigste sakene palestinerne må bli enige med Israel om dersom det skal bli en fredsløsning. Foto: YouTube-skjermdump.
Palestinsk ambassadør støtter Israel
Del
Ambassadør Manuel Hassassian til Storbritannia sier palestinerne burde anerkjenne Israel som en jødisk stat. Dermed går han rakt imot Mahmoud Abbas klare nei.

De frimodige ytringene til den palestinske ambassadøren kommer i det engelske tidsskriftet Fathom, der han sammen med den israelske professoren Raphael Cohen-Amalgor skisserer tiltak de mener er nødvendig for De palestinske myndighetene og for den israelske regjeringen for å nå fram til en endelig fredsavtale.

Hassassian har vært palestinsk sendemann til Storbritannia siden 2005, og hans synspunkter kolliderer med klare uttalelser fra palestinernes president Mahmoud Abbas .

Anerkjennelse

De to forfatterne skriver at den pågående konflikten bare kan løses dersom både Israel og palestinerne anerkjenner den andres rett til selvstyre.

– Begge parter må gjøre smertelige innrømmelser og nå fram til et kompromiss. Israel må anerkjenne staten Palestina, og Palestina må anerkjenne den jødiske staten Israel, skriver de.

Synspunktet til Hassassian står i sterk kontrast til president Mahmoud Abbas gjentatte uttalelser at palestinerne aldri noensinne vil anerkjenne Israel som en jødisk stat, skriver Times of Israel.

– De presser på og sier det ikke blir fred uten en jødisk stat. Det kommer ikke på tale. Vi godtar det aldri, sa Abbas i mars i år.

Flyktningene

Hassassian og Cohen-Amalgor skriver at de to parter må bli enige om en plan for å bosette og rehabilitere de palestinske flyktningene, fordi dette er en hovedhindring for fredsprosessen. De peker på uviljen blant mange jøder om å ta imot flyktningene av frykt for at det skulle bety slutten på den jødiske staten.

De to foreslår at palestinske flyktninger fra 1948 bør kunne bosette seg i en framtidig palestinsk stat eller bli absorbert i landene rundt etter helt bestemte kvoter. Israel bør derimot ikke tvinges til å ta imot en større innvandring av flyktninger eller deres etterkommere, selv om de mener familiegjenforening bør innvilges til en viss grad.

Dette er nok et brudd med uttalelser fra Mahmoud Abbas, som i januar sa at han ikke kunne forhandle vekk den absolutte retten til palestinske flyktninger og deres etterkommere til å vende hjem til Israel.

Bosettingene

De to skribentene mener Israel bør innvilges retten til å annektere de store bosettingsblokkene i Judea og Samaria etter en avtale om bytte av land. Resten av de jødiske bosettingene utenfor Den grønne linjen mener de må fraflyttes. Dette medfører at rundt 70 prosent av de jødiske bosetterne kan bli boende på steder som Maaleh Adummim, Givat Zeev, Gush Etzion, Modiin Illit og Ariel.

I forhandlinger med Israel har palestinerne vært villig til å anerkjenne bytte av land for at Israel kan beholde noen av bosettingen som er bygget etter Seksdagerskrigen i 1967.