ETTERLYSER: – Det er fint at organisasjonane tek kvinnene på alvor, men har dei kontroll på overgriparane? Er det greitt at dei talar på bedehus? spør forfattar Trude Teige. Foto: Benedicte Treider.  Foto: Byline stor

Teige bekymra 
for handtering 
av overgrep