STERKE SCENER: Mange tok til t
...
STERKE SCENER: Mange tok til tårene da det ble klart at årets Kirkemøte ikke gikk inn for verken vigselsliturgi eller forbønn for likekjønnede. Nå har flere av delegatene gått sammen og stiftet Åpen folkekirke som skal fortsette kampen for homofil vigsel. Foto: Birgit Opheim
Åpen folkekirke skal kjempe for homovigsel
Del
Åpen folkekirke ble etablert denne uken for å kjempe for kirkevigsel for likekjønnede. – Dette sier noe om at det er et stort trykk i saken, sier biskop Stein Reinertsen.

– Dette er noe vi må regne med, sier Stein Reinertsen til Dagen. Biskopen har inntrykk av at det også mobiliseres på den andre fløyen i homofilispørsmålet.

– Jeg håper at denne saken ikke tar alt fokus i kirken så det også er tid for andre ting, sier han.

Sturla Stålsett, som nylig ble ansatt som professor ved Menighetsfakultetet, skal lede en nyetablert organisasjon som skal kjempe for homofil vigsel, melder Vårt Land. Organisasjonen Åpen folkekirke ble stiftet på onsdag med Stålsett som styreleder.

Les Dagens lederartikkel: Nederlag å underminere kristen tro

Med seg har han blant andre Kirkemøte-delegatene Kristin Gunleiksrud Raaum, Anne Berit Evang, Kristine Sandmæl, Gunnar Winther og Marianne H. Brekken. Også skuespiller Geir Kvarme er i styret, melder avisen.

Til Dagen forteller Stålsett at organisasjonen er etablert som en reaksjon på at det ikke ble vedtatt en vigselsliturgi for samkjønnede par på Kirkemøtet i vår. Kirkemøtet er Den norske Kirkes øverste organ, kirkens «Storting».

– På demokratisk måte vil vi nå fremme at det skal være mulig for likekjønnede par å bli viet i kirken, sier han.

Stålsett, som presiserer at det ikke er snakk om en kamporganisasjon, vil arbeide for «en bred og åpen folkekirke».

– Dette står i sammenheng med det større landskapet. Mange fører til at utfallet av saken fører til at kirken er blitt mindre, og at det ikke er den samme plass til dem, sier den tidligere generalsekretæren i Kirkens Bymisjon til Dagen. Sammen med resten av styret vil han mobilisere bredt frem mot neste kirkevalg.

– Vi vet at mange er opptatt av dette i kirken og derfor vil vi arbeide for endring i hvert bispedømme i landet.

På lokalt nivå

Styreformannen forklarer at påvirkningen i praksis vil det skje ved at organisasjonen etablerer grupper og lag som deltar i debatter og fremmer synspunktet på lokalt nivå i menigheter, prosti og bispedømmer.

– Vi vil også være aktive i offentligheten for å fremme profilen som vi ønsker at kirken skal ha fremover, sier Stålsett.

I pressemeldingen fra organisasjonen sier han at «Kirken må først av alt feire livet og kjærligheten».

Styremedlem Marianne Brekken sier til Dagen at hun er med på initiativet fordi hun har tatt inn over seg frustrasjonen som mange føler i etterkant av Kirkemøtet.

– Det var et stort engasjement og mange var sinte og skuffet og vurderte å melde seg ut. På kort tid klarte vi å snu trenden fra at folk tenkte å melde seg ut til at de heller valgte å bli i kirken og gi sin stemme og påvirke.

Brekken mener mange er direkte berørt og tar dette som en vurdering av om de er bra nok for kirken og mener de ikke er det «hvis kirken sorterer mennesker slik».

Kirkemøtedelegaten sier hun ønsker å bygge en kirke «uten terskel» der folk kan komme med sine liv og være velkomne.

Ikke nytt

Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, mener initiativet bak den nystiftede «Åpen folkekirke» ikke er noe nytt.

– Det har vært aksjonsgrupper både på liberal og konservativ side. Dette er bare ytterligere en aksjon blant flere. Nordhaug viser til MorFarBarn.no som ledes av Kirkemøtedelegat fra Agder og Telemark bispedømme, Øivind Benestad.

– De engasjerte seg tydelig og klart før valget i 2012, og kommer helt sikkert til å komme på banen også i 2015.

Nordhaug peker på at det har vært frustrasjon knyttet til hva de enkelte kandidatene ved kirkevalg står for, og ser behovet for tydelighet.

– Jeg ser på dette som del av en demokratisk prosess i kirken at vi får aksjonsgrupper som anbefaler velgerne å stemme på noen kandidater.

morfarbarn.no,halvor nordhaug,den norske kirke,kjærligheten,kirkens bymisjon,kamporganisasjon,km14,kirkemøtet,marianne h. brekken,gunnar winther,kristine sandmæl,anne berit evang,kristin gunnleiksrud raaum,forbønn,ekteskap,vigsel,likekjønnede,stein reinertsen,sturla stålsett,åpen folkekirke,homovigsel