STERKE SCENER: Mange tok til tårene da det ble klart at årets Kirkemøte ikke gikk inn for verken vigselsliturgi eller forbønn for likekjønnede. Nå har flere av delegatene gått sammen og stiftet Åpen folkekirke som skal fortsette kampen for homofil vigsel. Foto: Birgit Opheim  Foto: 

Åpen folkekirke skal kjempe for homovigsel

Bidrar ikke positivt til den offentlige samtalen

debatt

Ved å feilaktig hevde at det offentlige ordskiftet er ødelagt og undertrykkende bidrar Herland til det som er vår tids virkelige fare: at hver person selv lager seg sitt eget, fragmenterte verdensbilde basert på kilder han selv velger.

Derfor bør KrF velge høyresiden

debatt

Vi har samarbeidet med Solberg-regjeringen i fem år og fått mange og store gjennomslag. Da vil det være rart å felle denne før vi har sjekket ut hva vi kan få gjennomslag for i regjering.

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.