Biskop Tor B. Jørgensen. Arkiv
...
Biskop Tor B. Jørgensen. Arkivfoto: Thomas Rasmus Skaug / NTB SCANPIX
Biskop takknemlig for utfordring til miljøforkynnelse
Del
Miljøbiskop Tor B. Jørgensen mener Tom Sverre Tomren gir Den norske kirke verdifulle impulser.

– Jeg er nok litt usikker på om jeg er fullt så kritisk som Tomren til selve forvalterbegrepet , men jeg ville supplert forvalteransvar med ord som ydmykhet og respekt, sier Jørgensen.

Han mener dette avspeiler en grunntanke i både skapelsesberetningen og Bibelen forøvrig.

Les også: «Jorda ville på mange måter ha det betre om mennesket ikkje var der»

Miljø i høytidene

Nettopp mangelen på ydmykhet og respekt er ifølge biskopen kjernen i vår tids miljøkrise.

– Vi vil ikke se konsekvensene av vår egen overflod og vårt eget begjær. Det fører til et helt unaturlig overforbruk og misbruk som naturen som vi er en del av, sier han.

I likhet med Tomren mener han miljøperspektivet må være en dimensjon i hele livsmønsteret og livsførselen for kristne og kirkens forkynnelse.

– Det må inn i all forkynnelse, ikke bare på spesielle miljødager i året. Den er også aktuell til jul, påske og pinse, sier han.

I den pietistiske tradisjonen som har preget norsk kristenliv, finner Jørgensen mye bevissthet om omsorgen for nesten og ansvaret for å leve et troverdig liv.

– Men naturdimensjonen har vært veldig underkommunisert, sier han.

Les Dagens lederartikkel: Kirkelig miljøkamp fra rett ende

Ikke betenkt

Biskopen ser dette som en konsekvens av at skaperverket gjennom vitenskapelige oppdagelser er blitt «avmytologisert», slik at man ikke lenger tenker at Gud er like umiddelbart involvert i vær og andre naturfenomener. I tidligere tider ser han denne dimensjonen tydelig blant annet i diktningen til Petter Dass.

– Det gjør at vi har glemt å snakke så tydelig som vi burde om at vi er en del av skaperverket og det medansvar vi har, sier Jørgensen.

– Det store frelsesverket, med inkarnasjonen, korset og oppstandelsen, er det grunnleggende temaet som kirken ikke kan slutte å forkynne. Det er selve kirkens fundament, fastslår Jørgensen.

Men han mener dette utgjør en stor temakrets med mange elementer.

– Vi må ikke spille disse ut mot hverandre, men holde dem sammen til en stor regnbue, som er det vakre bildet Gud viste Noah, sier Jørgensen.

Han er spent på om Tomrens arbeid kan få betydning for hvordan kirken tenker om forvalterbegrepet, hele naturteologien og praktiske livsførsel.