Pave Frans og Israels tidliger
...
Pave Frans og Israels tidligere president Shimon Peres fotografert i Vatikanet. Foto: Osservatore Romano / AFP / NTB Scanpix
Vil ha organisasjon for «Forente religioner»
Del
Hvis Shimon Peres får det som han vil kan FN snart få selskap av «De forente religioner». Med den romersk-katolske paven i spissen.

Det var i et intervju med den italienske avisen Famiglia Cristiana at Shimon Peres lanserte ideen om en ny, verdensomspennende organisasjon for fred. Han gjorde det klart at dette var noe av det han snakket med pave Frans om, under den 45 minutter lange samtalen de to hadde torsdag.

Paven lyttet oppmerksomt og med interesse. Men han har ikke fattet noen beslutning eller bundet seg til et slikt forslag, presiserte fader Frederico Lombardi som briefet pressen i anledning Peres’ besøk, ifølge Vatican News Service.

Religiøse konflikter

Den legendariske statsmannen som var Israels president frem til i sommer, sier at konflikter i større grad var motivert av nasjonalisme og konflikter mellom ulike stater før.

– I dag bruker man først og fremst religion som unnskyldning for å starte konflikter, sa han.

Peres mente at en slik organisasjon burde ledes av den romersk-katolske kirkes øverste leder.

– Det vi trenger er en udiskutabel moralsk autoritet som sier klart: «Nei, Gud ønsker ikke dette og han tillater det ikke. Pave Frans er kanskje den eneste religiøse leder som virkelig respekteres, sa han.

Religionenes FN

Peres, som frem til i sommer var Israels president, sier at FN ikke har maktet å gjøre noe med økningen i religiøst motiverte konflikter rundt om i verden.

– Med tanke på at FN nå har fått sin sjanse, trenger vi en organisasjon av religioner. Et slags religionenes FN. Det ville være den beste måten å bekjempe disse terroristene som dreper i sin tros navn. For folk flest er ikke som dem. Folk flest praktiserer sin religion uten å drepe folk, det er ikke en gang i tankene deres, sa Peres.

Han skal også ha drøftet menneskerettighetsbrudd begått av Hamas, og økende antisemittisme i Europa.

Økumenisk

I sommer var Shimon Peres, Mahmoud Abbas og flere andre muslimske og kristne ledere i Vatikanet for å be om fred i Midtøsten. Pave Frans ledet samlingen som ifølge ham selv skapte stor motstand internt i Vatikanet, da noe tilsvarende ikke var gjort før. Besøket kom etter at Frans hadde vært på reise i Midtøsten.

Den gang sa Frans at han ikke ville involvere seg direkte i den fastlåste konflikten, men at han håpet at bønn kunne skape en atmosfære som åpnet for samtaler.

Passende arena

Lombardi sa at paven i respons til Peres forslag blant annet hadde vist til Vatikanets eget råd for interreligiøs dialog. Dette er en allerede eksisterende og «passende» arena for slike spørsmål, ifølge pave Frans.

Det er altså tredje gang Peres og Francis har slike høyt profilerte møter. Lombardi sier at det uvanlig lange møtet mellom de to viser pavens anerkjennelse av Peres som en «fredens mann», og er et uttrykk for den «dype aktelsen» han har for den tidligere israelske presidenten.

vatikanet,famiglia cristiana,religiøs verdensorganisasjon,shimon peres,forente religioner,paven