SKILSMISSE: 10.000 ektepar går
...
SKILSMISSE: 10.000 ektepar går fra hverandre hvert år, i tillegg til et ukjent antall samboere som flytter fra hverandre. Men så langt er det ikke bevilget penger til å forske på samfunnskostnaden av dette. Jan Haas / NTB scanpix Foto: NTB Scanpix
Ingen vet prisen på 10.000 skilsmisser
Del
10.000 par skiller seg i året, men ingen vet hvor mye det koster samfunnet. – Vi trenger å vite kostnaden for å kunne hjelpe best mulig, sier KrFs Geir Jørgen Bekkevold. Nå øker regjeringen støtten til forebyggende familievern.

Hver år inngås det 23.000 ekteskap i Norge. Samtidig oppløses ca. 10.000 ekteskap.

Hvor mye det koster samfunnet at familier brytes opp, er det ingen som vet.

– Vi vet hvor smertefullt en skilsmisse er, så da må samfunnet være opptatt av hva vi kan gjøre for å hjelpe. Da trenger vi å vite mest mulig, sier Geir Jørgen Bekkevold, familiepolitisk talsmann i KrF. Han etterlyser et samfunnsregnskap på hva skilsmisser koster.

Les også: Kristen TV-sjef slutter i jobben etter «moralsk svikt i ekteskapet»

Ukjent samboerskap

Ekteskap er uten sammenligning den vanligste samlivsformen i Norge. Omtrent 50 prosent av befolkningen over 16 år er gift. 18 prosent er samboere, ifølge Statistisk sentralbyrå . 450.000 personer i Norge er enten skilt eller separert.

For de 18 prosentene som er samboere, det vil si 650.000 personer, finnes det ingen statistikk på hvor mange som går gjennom et samlivsbrudd.

– Det er ikke en del av befolkningsstatistikken vår, men det kan hende enkelte forskere har tall på dette, sier Kirsten Dybendal hos SSB.

Ingen forskning

Dagen har vært i kontakt med Statistisk Sentralbyrå , Folkehelseinstituttet , Institutt for samfunnsforskning, Høgskolen i Bergen og Modum Bad for å finne ut hvor mye skilsmissene koster det norske samfunnet.

Ingen kan gi svar.

– Jeg tror ingen har forsket på dette i Norge. Men, det finnes jo studier av kostnader for den enkelte av skilsmisse. I korte trekk finner disse at skilsmisse er forbundet med en nedgang i levestandard, særlig for kvinner, skriver seniorforsker Kenneth Aarskaug Wiik ved SSB i en epost til Dagen.

De eneste tallene som er tilgjengelig og som viser kostnader ved skilsmisser, er undersøkelsen som Foreningen to foreldre gjorde i 2006. De undersøkte hvor mye en gjennomsnittelig skilsmisse koster arbeidslivet, blant annet i form av sykefravær. Denne undersøkelsen viser at bare i tapte arbeidsdager koster en skilsmisse i gjennomsnitt 78.000 kroner per ansatt. Undersøkelsen har imidlertid ikke forsøkt å vise samfunnets totale kostnader av samlivsbrudd.

Verktøy i forebyggende arbeid

– Om vi hadde hatt et regnestykke ville det vært lettere å satse på skilsmisseforebyggende arbeid, sier Frode Thuen , professor ved Høgskolen i Bergen og kanskje Norges mest kjente familieterapaut.

Thuen understreker at man vet mye om konsekvensene ved samlivsbrudd, men at det er komplisert å tallfeste samfunnskostnaden, blant annet ved at det er mange momenter som må regnes inn. Både han og forsker på familieterapi ved Terje Tilden ved Modum Bad mener de kan få bedre forebygging ved å ha et samfunnsregnskap.

– I dagens samfunn vil alt som kan tallfestes være det som politikerne lytter til, og i all vår forskning legger vi inn kostnadsberegninger, derfor hadde det også vært viktig å vite kostnaden på skilsmisser også, forklarer Terje Tilden.

Fikk ikke støtte

I 2013 søkte SSB om midler til å forske på kostnader ved samlivsbrudd, som en del av et forskningsprosjekt om komplekse familier. De fikk imidlertid avslag på søknaden.

– Det er grunn til å tro at samlivsbrudd er forbundet med betydelige kostnader i form av direkte overføringer til enslige foreldre, redusert yrkesdeltakelse, sykefravær, skriver Wiik.

– Jeg har etterlyst forskning på dette og foreslått det vet et par anledninger, men fått avslag fra departementet. Det er vanskelig å få støtte til et slikt samfunnsregnskap, sier Frode Thuen til Dagen.

Samlivsbrudd hos samboere

– Vi vet at samlivsbrudd har en stor kostnad, både økonomisk og ikke minst menneskelig. Jeg som politiker trenger å vite mer. Det er ingen som vil legge en ekstra sten til byrden, men vi må ha kunnskap om hva dette koster. Samtidig må vi ha blikket festet på hva vi trenger for å hjelpe de som går gjennom et samlivsbrudd, sier Bekkevold.

– Så fort vi vet hva kostnaden er ved samlivsbrudd er det også lettere å beregne hva effekten av forebyggende tiltak er, sier Terje Tilden.

– Er det politisk vilje til å ta tak i dette?, spør Frode Thuen.

– Statsråd Horne har vist en større vilje til å satse på familievern, noe som gir håp når det nye statsbudsjettet nå kommer, sier Thuen til Dagen.

Mer til familieforskning

Og statsråden ønsker nettopp å satse mer på forskning:

– Hvilke effekter tidlig forebygging av samlivsbrudd faktisk har ønsker jeg å vite mer om. Dette er et felt jeg ser at det mangler forskning på. Vi må vite mer om hva forebygging faktisk kan gjøre. Når vi vet at barn tar skade av familiekonflikter må vi tenke på hva vi kan gjøre for å forebygge dette. Derfor settes det nå av 1,5 millioner kroner for forskning på tiltak for å oppdage og hjelpe utsatte barn mellom 0-6 år, såkalte foreldrestøttende tiltak. Denne forskningen skal gi mer kunnskap om hvordan utsatte barn kan fanges opp og hjelpes, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) til Dagen.

Regjeringen vil nå legge ytterligere 15 millioner kroner på bordet i statsbudsjettet som legges frem onsdag.

frode thuen,geir jørgen bekkevold,innenriks,modum bad,solveig horne,familie,familievern,krf,politikk,skilsmisse,skilsmisser,terje tilden