Fylkesnemnda for barnevernssak
...
Fylkesnemnda for barnevernssaker har bestemt at de to bortførte søstrene skal tilbakeføres til sine foreldre. Politiadvokat Iren Johnsen Dahl (bildet) sier at politiets etterforskning ikke påvirkes av nemndas avgjørelse. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Fylkesnemnda gir foreldrene medhold i bortføringssaken
Del
Fylkesnemnda for barnevernssaker har bestemt at de to bortførte søstrene fra Kongsvinger skal tilbakeføres til sine foreldre.

Advokat John Christian Elden, som representerer barnas far Mansur Mahashev (43), bekrefter at han har fått et nytt vedtak fra Fylkesnemnda for barnevernssaker i Oslo og Akershus, melder Dagbladet .

Faren er etterlyst for å ha bortført sine to biologiske døtre på 6 og 8 år fra fosterhjemmet på Austmarka utenfor Kongsvinger 10. juni. 43-åringen er fortsatt etterlyst internasjonalt, mens jentenes biologiske mor er i Norge.

Fylkesnemnda for barnevernssaker i Oslo og Akershus har enstemmig kommet til at kommunens forslag om å overta omsorgen for de to jentene ikke skal tas til følge fordi vilkårene for omsorgsovertakelse ikke er oppfylt, forteller Elden.

Etterforskningen fortsetter

Politiadvokat Iren Johnsen Dahl i Hedmark politidistrikt regner med at politiet får nemndas avgjørelse mandag.

– Etterforskning av handlingene på stedet vil imidlertid uansett ikke påvirkes av Fylkesnemndas avgjørelse av hvem som skal ha omsorgsretten for barna. Faren er fortsatt siktet for frihetsberøvelse og tvang. For at saken skal kunne ferdigstilles, er politiet blant annet avhengig av at han kommer og avgir forklaring, skriver hun i en tekstmelding til NTB.

Søstrenes bistandsadvokat Britt Kjelleberg sier til NRK at hun heller ikke tror vedtaket vil ha noe å si for politiets etterforskning. Hun ser det som lite sannsynlig at vedtaket vil bidra til at faren reiser tilbake til Norge med barna.

– Kulturell bakgrunn

Ifølge nemnda har ikke søstrene vært utsatt for mishandling eller vold hos foreldrene på en slik måte som barnevernet trodde da de fattet straksvedtaket om å fjerne barna fra foreldrene.

Omsorgssituasjonen de hadde da de bodde hos moren og samværet med faren før barnevernet grep inn vurderes som god.

– Nemnda har flere generelle uttalelser om kulturell bakgrunn. Det ble ført en egen sakkyndig om oppdragelsessituasjonen generelt i Tsjetsjenia og om bruk av det nemnda kaller «oppdragervold» spesielt, sier Elden.

Han bekrefter at nemnda har kommet til at det ikke er fare for voldsutøvelse mot barna.

– Barnevernet får kraftig kritikk av nemnda for «ikke å ha iverksatt alminnelig undersøkelsessak eller iverksatt eller evaluert hjelpetiltak i hjemmet» før de tok barna og plasserte dem i beredskapshjem, sier advokaten.

Ifølge Elden har foreldrene fortsatt foreldreansvaret sammen og ansvaret for barna.

– Nå håper vi at de snart kan komme tilbake fra Russland til moren og familien i Norge, sier advokat John Christian Elden.