KRISTEN-NORGE: Oslo KrFs liste til neste års kommunevalg er en aldri så liten reise i Kristen-Norge, fra de mest konservative til de mer liberale. Gunnar Prestegård er en av dem som fyller opp listen.  Foto: Fotobyline

Kristne kjentfolk blant KrFs listefyll

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).