HEDER FRA SLOTTET: I april fikk Frantz Johansen (t.v.) og kona Berit Kongens fortjenstmedalje for sin misjonsinnsats. Medaljer og diplomer ble overrakt på Drammen rådhus av ordfører Tore Opdal Hansen. Foto: privat  Foto: Fotobyline

Gatebarnas far er død