STØRRE BREDDE: Vi har ikke lenger et sett av eneste tillatte standpunkter. Vi har fått større bredde, sier rektor ved Det teologiske menighetsfakultet, Vidar Haanes. Han påpeker at en utdannings- og forskningsinstitusjon ikke kan nekte lærere å gi uttrykk for sine syn.PLURALISTISK: – Menighetsfakultetet må nå kalles en pluralistisk teologisk institusjon, sier Rolf Kjøde, tidligere generalsekretær i Normisjon og leder i Evangelisk Luthersk Nettverk.  Foto: Byline stor

– Vi er
 ikke lenger
 et bolverk
 mot liberal
utvikling

Fylkesleder trekker seg

KRF

KrFs fylkesleder Dag Sele i Hordaland går av halvveis i perioden ette at KrF gikk i regjering med Frp.

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)