DISKUTERER HOMOFILI: I slutten
...
DISKUTERER HOMOFILI: I slutten av september vedtar KrFUs landsmøte om ekteskapsloven er et tapt sak. Her fra KrFUs landsmøte i fjor. Foto: Byline stor
KrFU på vei mot ja til kjønnsnøytrale ekteskap
Del
Et flertall i landsstyret til Kristelig 
Folkepartis Ungdom går inn for å droppe kampen mot ekteskapsloven og homofil adopsjon.

– Vi mener at det ikke bør være en prioritert oppgave for KrF å kjempe mot ekteskapsloven. I stedet bør vi forbedre ordningene som fins for barn og familier i dag, sier KrFU -leder Emil André Erstad til Dagen.

Likekjønnet ekteskap ble innført i 2009, og med det kom muligheten for at homofile par kan adoptere barn.

Fem år etter vil landsstyret i KrFU legge ned kampen mot ekteskapsloven, homofil adopsjon og gå inn for borgerlig vigsel.

– Det er den beste politiske løsningen, og det ivaretar dem som allerede har giftet seg og stiftet familier, sier Erstad.

Likestiller familietyper

KrFUs landsmøte skal ta stilling til programendringen i slutten av september.

Landsstyrets forslag, som blant annet er støttet av KrFU i Oslo, Akershus og Østfold, er å fjerne dette punktet i partiprogrammet som definerer ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne:

«Ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far og arbeide for å endre den vedtatte ekteskapsloven, slik at den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes.»

Det betyr at KrFU legger ned kampen mot ekteskapsloven.

– Vi fjerner motstanden mot homofil adopsjon, fordi vi mener at det fins andre viktigere oppgaver for partiet. For eksempel bør vi ha en kritisk holdning til liberaliseringen av bioteknologien, sæddonasjon og den type ting, sier Erstad.

– Hvordan er stemningen i partiet for dette?

– Flertallet i landsstyret går inn for å anbefale landsmøtet å gjøre det, så får vi se hva landsmøtet bestemmer. Det har vært en god og ryddig debatt så langt, og det tror jeg vi vil få på landsmøtet også.

Sørvestlig motstand

Det er imidlertid flere fylkeslag som ikke vil gi opp kampen mot ekteskapsloven.

I saksdokumentene går fylkeslagene i Sør-Trøndelag, Hordaland og Rogaland inn for alternativ to, som er «at adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far».

Et tredje alternativ er en kortere utgave av dagens punkt, som støttes av Møre og Romsdal KrFU. Det fylkeslaget vil også ha et eget punkt om å reversere dagens ekteskapslov.

Agder KrFU vil beholde dagens politikk.

Ønsker debatt

I kapitlet om familiepolitikk fjernes også definisjonen av ekteskap som mellom en mann og en kvinne, til at «KrFU er opptatt av at samfunnet skal legge til rette for alle familier, slik at familiene skal gis fleksibilitet og valgfrihet i hvordan de ønsker å organisere familielivet.»

Endringen ble varslet i vinter, da Erstad gikk ut og sa at det er på tide å godta ekteskapsloven og homofil adopsjon. En håndfull fylkesledere i ungdomspartiet protesterte, men ni andre mente at det var på tide å legge ned kampen mot ekteskapsloven. Totalt elleve fylkesledere mente det var på tide å diskutere saken.Nestleder Dagrun Eriksen var åpen for debatten, men avfeide at moderpartiet KrF vil følge etter.

«Må våge å ta debatten i KrF»

KrF er ikke innstilt på å følge i KrFUs fotspor når det gjelder ekteskapsloven, mener stortingsrepresentant Olaug Bollestad .

– Jeg forholder meg til det som står i programmet vårt. Det skal jo være landsmøte i KrFU, så da får vi se om forslaget er forankret i organisasjonen. Det gjenstår å se. Moderpartiet er tydelige på hvor vi står, sier Olaug Bollestad til Dagen.

Hennes kollega på Stortinget, Anders Tyvand , mener KrF må våge å ta debatten.

– Det går tydelig fram av KrFs program hva som er vår politikk i denne perioden, og vi skal selvsagt være lojale mot det programmet vi har gått til valg på. Men vi må likevel våge å ta denne debatten også i KrF, og jeg syns det er interessant at KrFU reiser spørsmålet, sier stortingsrepresentant Anders Tyvand .Han er opptatt av at også homofile og lesbiske skal kunne ha trygge, stabile rammer rundt sine samliv.

– Jeg mener det er bra både for samfunnet og for den enkelte. For meg er det mye viktigere at KrF er en vaktbikkje når bioteknologiloven liberaliseres, enn at vi kjemper mot homofiles rett til å gifte seg, sier Tyvand til Dagen tirsdag kveld.

Homovigsel

– Det eksisterer ulike meninger i KrF også, men jeg tror vi alle er enige om at vi må diskutere om det er hensiktsmessig med en mer konstruktiv holdning i disse spørsmålene, sier KrFU -leder Emil André Erstad.

– Kampen mot ekteskapsloven har vært en kjernesak i KrF. Risikerer dere nå å miste velgere?

– Jeg opplever det ikke som en kjernesak, det er jeg uenig i. Kampen har ingen politisk reell betydning. Det er andre saker som utgjør KrFs familiepolitikk, som valgfrihet, familiens rett til å bestemme egen hverdag, og vern om et livslangt samliv, sier KrFU-lederen.

Landsstyret går også inn for borgerlig vigsel, slik at Den norske kirke mister vigselsretten. Dermed vil homofile vigsler ikke være en like stor stridssak i kirken lenger.

likekjønnet ekteskap,homofil adopsjon,ekteskapsloven,emil andre erstad,kristelig folkeparti,krfu,kjønnsnøytrale ekteskap