HYLLER SØNDAGSSKOLEN: Den enge
...
HYLLER SØNDAGSSKOLEN: Den engelske nyhetsgiganten BBC hyller den positive effekten søndagsskolen har hatt på det engelske samfunnet. Mange engelskmenn sier at den har hatt en livsviktig innflytelse på livet deres. Foto: Scanpix
- Søndagsskolen har formet samfunnet
Del
Den engelske nyhetsgiganten BBC feirer den store innflytelsen søndagsskolen har hatt på det engelske samfunnet. - I Norge ble den så populær at sosialistene startet egne skoler i protest, sier Alf Danbolt.
I en artikkel på BBC News' hjemmesider hylles den positive effekten søndagsskolen har hatt på det engelske samfunnet. I artikkelen hevdes det at søndagsskolen huskes av nesten alle engelskmenn med stor positivitet. Mange forteller at den har hatt en livsviktig innflytelse i deres liv.- Det var en formidabel hendelse da søndagsskolearbeidet ble grunnlagt i 1774, da den første søndagsskolen ble holdt i et hus i Gloucester, skriver BBC.- Den har hatt en dyp og radikal effekt på det britiske samfunnet.- Langt inn i det 20. århundret kunne marsjerende søndagsskolebarn få hele bysentrum til å stå stille, skriver nyhetsgiganten.PionererDe første søndagsskolelærerne blir kalt pionerer og BBC hevder at fotballklubber som Everton skyldes den religiøse undervisningen som barna fikk i tidlig alder.Englands kanskje best kjente tegneserieskaper Bill Tidy gir søndagsskolen gode skussmål.- Gutteskolen jeg gikk på, var hard og mannlig, mens søndagsskolen var mild og det virket som engler fly forbi. Det handlet om å tolke hva livet handlet om. Lederne var gode personer som presenterte anstendige verdier og jeg opplevde at kristendommen var en religion som jeg likte, sier Tidy.BBC snakker om den betydningen søndagsskolen hadde i å lære de fattige i samfunnet å lese, så vel som sosiale aktiviteter som "gav unge håp og fremtidstro" og idrettslige aktiviteter.-Farlig- I de tidlige dager etter at søndagsskolen ble grunnlagt, var det sett på som farlig og samfunnsnedbrytende å lære barn å overkomme sin analfabetisme.I viktorianske tider hjalp søndagsskolen til med å forme fremtidige parlamentsmedlemmer, kvinnelige lærere og en hel rekke av dagens fotballklubber har sitt grunnlag fra søndagsskolene, skriver BBC.NedgangFotballklubbene Fulham, Aston Villa og Everton hevdes å ha vokst frem fra aktivitetene ved søndagsskolene i England og fotball ble etter hvert innført som vinteraktiviteter i tillegg til cricket.Til tross for populariteten gikk populariteten nedover i utover i det tyvende århundret. Nedgangen sees i sammenheng med den jevnlige nedgangen i antallet engelskmenn som sluttet å gå på gudstjenester, at staten tok over ansvaret for folks utdanning samt et mye større utvalg i aktiviteter etter Andre verdenskrig, samt større forbruk blant ungdommer.NorgeI Norge ble søndagsskolen opprettet nesten femti år tidligere enn i England og den første søndagsskolen skal ha vært satt i gang i Follo på 1730-tallet av en mann med tilknytning til Brødremenigheten, som også ble kalt hernhuterne. Vel hundre år senere gikk søndagsskolearbeidet i Norge inn i det mønsteret som man kjenner i dag.Tidligere generalsekretær i Norges Søndagsskoleforbund, Alf Danbolt, er helt enig i søndagsskolens verdi for samfunnet. Sndagsskoleorbundet (NSSF) ble startet i 1889. For to år siden var det 32.000 barn i Norge som gikk på søndagsskolen, fordelt på 1440 søndagsskoler.- Søndagsskolen fikk en stor samfunnsbetydning i Norge i 1870-årene, da den kristelige søndagsskolen slo an for alvor, sier han.Den engelske organisasjonen Sunday School Union sendte misjonærer over hele verden, sammen med amerikanske organisasjoner i denne tiden, samt at Indremisjonsbevegelsen i Norge også satset på søndagsskoler.- I vekkelsene som fulge i Norge, var det mange av de som ble kristne, startet søndagsskoler og på den måten fikk disse en stor betydning.Søndagsskolen ble en folkebevegelse på 1900-tallet og i en periode var så godt som alle norske barn i søndagsskolen.@Mmellomtittel:Sosialistiske søndagsskoler- Søndagsskolene i Norge ble så innflytelsesrike på begynnelsen av 1900-tallet at i 1910 startet kommunistene i Norge sosialistiske søndagsskoler for å hindre at barna deres skulle gå på kristelige søndagsskoler, men uten særlig hell. Disse opphørte etter få år, sier Danbolt.- Almueskolen i Norge ble drevet av kirken fra 1739 het frem til 1889, da staten overtok undervisningen av barna og folkeskolen ble dannet. Slik var det ikke i England.- I Norge ble det på en måte ikke aktuelt med kristne søndagsskoler før på 1870-årene, da den offentlige skolen ble lagt på statens hender og undervisningen i og rundt Guds Ord ikke ble like høyt prioritert.- Barn i Norge lærte i stor grad å lese gjennom studier av Bibelen, salmeboken og Luthers lille katekisme.I 1950 var nesten halvparten av norske barn i søndagsskolen i skoler tilknyuttet NSSF og på landsbygda var så godt som alle barna tilknyttet søndagsskolen på flere steder, sier Danbolt.- I 1890-årene måtte man i byene flytte søndagsskolens arbeid inn i kirkebyggene, for etterspørselen var enorm. En søndagsskole i Bergen måtte si stopp når antallet barn gikk over 500 og en annen hadde mer enn 1500 barn på søndaggskolen ukentlig.I perioden 1953 - 1963 gikk mer enn 250.000 norske barn ukentlig til søndagsskolen og i 1950 var nesten 50 prosent av alle norske barn i alderen fire til ni år Norge på en søndagsskole tilknyttet NSSF.- Og i tillegg kommer da de frikirkelige, sier Danbolt.Viktig i fremtiden- Hvordan ser fremtiden ut?- Søndagsskolen har vært et godt redskap til å nå barn og gi kristne opplæring, men KRL-faget og RLE- betyr at det har blitt et enda større behov for Den norske kirke å ta i tu med dåpsopplæring og da vil søndaggskolen igjen bli hyperaktuell som opplæringssted, sier Danbolt.- Søndagsskolen er et sted der barna får høre evangeliet tilrettelagt dem og der de kan tilbe Herren på sine egne premisser.

DM