VEDLIKEHOLD: - Kommunene har i
...
VEDLIKEHOLD: - Kommunene har i varierende grad evne og vilje til å drive et jevnt vedlikehold, påpeker Riksrevisjonen. Foto: Jim Elfstrøm, IKON
- Kirkene vedlikeholdes for dårlig
Del
266 kirkebygg mangler tilfredsstillende brann- og tyverisikring, avdekker Riksrevisjonen i en undersøkelse.

Riksrevisjonen betegner det som spesielt uheldig at halvparten av disse kirkene har status som verneverdige eller fredede. Alle kirker som er eldre enn fra 1650, er automatisk fredet etter kulturminneloven. 313 kirker har status som verneverdige. De er alle fra perioden 1650-1850.

I rapporten har også Riksrevisjonen kritiske merknader til vedlikeholdet av kirkene.- Kommunene har i varierende grad evne og vilje til å drive et jevnt vedlikehold, påpeker Riksrevisjonen.

En av konklusjonene i rapporten er at det med dagens vedlikeholdsomfang kommer til å gå lang tid før kirkene har et forsvarlig vedlikeholdsnivå.

Kommunene har det økonomiske ansvaret for å holde ved like og sikre kirkebygningene. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har det overordnede ansvaret for kirkeområdet og skal legge til rette for en ønsket utvikling på området.

NTB