SYKDOM: <br />- Gud kan prøve
...
SYKDOM: <br />- Gud kan prøve oss ved å tillate sykdom, og det finnes eksempler i Bibelen på dette, sier Svein Granerud. Han talte en kveld over temaet 'Når troen prøves». Foto: Ove Eikje
– Troen styrkes gjennom prøvelser
Del
Svein Granerud understreker at når Gud prøver sine barn, er det ikke fordi han vil sette krokfot på noen, men fordi troen skal holde livet ut.
– Jeg frykter at det forkynnes lite om troens prøvelser i dag, og folk som opplever dette blir fort motløse. Men i prøvelsens stund er Gud nærmere enn noen gang, sier Svein Granerud, leder for Normisjons arbeid i Norge, til DagenMagazinet.Han er en av talerne under Sommer i Sør, der alle tekster både under bibeltimer og kveldsmøter tar utgangspunkt i 1. Peters brev.Svein Granerud talte onsdag kveld over temaet  «Når troen prøves».– Peter skriver at troen prøves, og den skal bli til pris og ære når vår Herre Jesus Kristus åpenbarer seg. Det vil si at når Gud prøver vår tro, er det fordi den skal holde til Jesus kommer, sier Granerud.På Guds premisser– På hvilken måte prøver Gud troen til sine barn?– Han kan prøve oss ved å tillate sykdom. Det liker vi ikke å høre, men det finnes eksempler i Bibelen på dette. Prøvelser kan også komme gjennom ytre motstand, som gjør at det er vanskelig å være en kristen. Det som før i tiden ble kalt anfektelse, hører vi ikke så mye om i dag, men Bibelen taler om det. Når jeg opplever at Gud er fjern og det er vanskelig å tro Guds nåde, blir jeg anfektet. Dette er noe som Gud tillater, ikke fordi min tro skal vakle og forsvinne, men fordi jeg stadig på nytt skal bli grepet av Jesus, svarer Svein Granerud.– Vi hører i forkynnelse: «Kom til Gud og du skal få det godt i livet». Er dette riktig å si?– Ja, men det må skje på Guds premisser, og faren i dag er at vi overtar definisjonsretten. Jeg ser mer og mer i kristen sammenheng at vi bruker gamle begreper, men definerer dem slik vil selv ønsker. Dette er veldig farlig, for i den kristne kirke må det alltid være Gud gjennom sitt ord som har definisjonsrett på hva kjærlighet, håp, nåde og romslighet er for noe. Guds ord sier at det som er godt i livet, er det som bringer oss nærmere ham. Da kan vi også oppleve ett og annet «uvær» som i det store perspektiv fører oss nærmere himmelen enn vi var klar over da det stod på, sier han.En risikoGranerud viser til at djevelen er alltid på plass i prøvelsens stund, for dette er hans mulighet til å få noen bort fra troen. Sjelefienden forteller at Gud er borte, at troen er svak og at det er lite frukter i kristenlivet, og dette fører til motløshet.– Prøvelser er en risiko som Gud tillater, men hans mål er å føre sine barn nærmere seg. Derfor er det så viktig at vi forkynner om prøvelsen, slik at folk har kunnskap nok til å vite at dette er troens muligheter og vekstområder, og ikke nedgangstider, understreker Svein Granerud.– Hva trenger en prøvet kristen å få høre?– Ikke minst enkle ord om at Jesus er den samme hele tiden, for i prøvelser opplever vi at det er så mye som forandres, og dette truer oss. Derfor trenger en prøvet kristen stadig å få høre at Jesus døde for våre synder, avslutter ham.

DM@Fakta-tittel:Sommer i Sør@Fakta-tekst:– Sted:Bibelskolen i Grimstad– Tid:8.-13. juli– Arrangør:Normisjon– Antall deltagere:Omkring 750 - deriblant 220 barn og 110 tenåringer.– Talere:Kurt Hjemdal, Svein Granerud, Jostein Ørum, Kjetil Glimsdal og Anne Mari Topland.– Sang og musikk:Arnold Børud, Oslo Soul Children, Sigvald Tveit og Solveig Leithaug Henderson.– Andre ting: Eget opplegg for barn i tre aldersgrupper under navnet «Full rulle».