INGEN MISTILLIT: Generalforsam
...
INGEN MISTILLIT: Generalforsamlingen ville ikke være med på Alf Henry Rasmussens mistillit overfor landsstyret. Bildet viser landsstyreformann Tormod Kleiven og generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland like før Kleiven presenterer treårsmeldingen.
– Har rammet Torsvik ufortjent
Del
Måten Ingvar Torsvik ble behandlet på smerter landsstyreleder Tormod Kleiven.

– Det vondeste å leve med er at vi har rammet Torsvik og hans nærmeste på en måte som var ufortjent. Han kan ikke noe for at han ble utsatt for det han ble utsatt for, sa landsstyreleder Tormod Kleiven til generalforsamlingen i Normisjon da han gjennomgikk treårsmeldingen.

Kleiven brukte god tid til å forklare forholdene som ledet til at Ingvar Torsvik, som ble ansatt som generalsekretær sommeren 2013, ikke fikk begynne i januar 2014 som planlagt, og hvordan saken ble håndtert deretter.

En av de første på talelisten etter treårsmeldingen ble lagt frem, var tidligere bibelskolerektor Kurt Hjemdal. Han kommenterte landsstyrets behandling av generalsekretærsaken slik:

– Det er leit når en oppdager at en har gjort en feil. Jeg synes synd på dere, og aner at dere har hatt forferdelige dager og netter. Jeg vil gi honnør for at dere reiste dere og tok stormen.

Hjemdal henvendte seg direkte til Tormod Kleiven:

– Jeg vil gjerne stemme på deg igjen, Tormod. Det er lettere å stikke. Dere har vært villige til å ta ansvaret og har ført organisasjonen videre etter en krevende sak.

Hjemdal høstet langvarig applaus for sitt innlegg.

Alf Henry Rasmussen, tidligere misjonær og kretsstyreformann var ikke like begeistret. Han har ved flere anledninger, både i kristne aviser og Normisjons eget organ Agenda 3:16 , gitt uttrykk for at landsstyret bør stille sine plasser til disposisjon.

– Jeg er skuffet over behandlingen som organisasjonen har gitt den som ble ansatt som generalsekretær, sa han.

Rasmussen la vekt på at landsstyret har sitt mandat fra generalforsamlingen, og mente landsstyret neppe har vært seg bevisst generalforsamlingen sin funksjon.

– Å ansette en ny leder er en av de viktigste oppgavene for et landsstyre. Hele Norge er kjent med den skandaløse behandlingen av generalsekretæren. Det er åpenbart for alle at landsstyret ikke gjorde et grundig nok forarbeid, sa Rasmussen. Han etterlyste at det ble innkalt til en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen stemte over ordlyden «Landsstyret har ikke generalforsamlingens tillit». Forslaget falt mot en stemme.