VANSKELIG: Nord-Hålogaland bispedømme må la prestestillinger stå ubemannet. Det er ikke penger til å lønne dem. Her er biskop Olav Øygard sammen med kong Harald, da førstnevnte ble vigslet til biskop i 2014.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

Pengemangel sliter på kirken i Nord-Norge

Hamas viser sitt sanne ansikt

lederartikkel

Når islamistane feirar at ein baby er drepen, seier det meir enn vi vil vite om kva haldning dei har til fredeleg og respektfylt sameksistens.

Gud får det som han vil

andakt

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt» (Esra 1,1).