ENGASJERT I NORMISJON: Delegatene på Normisjons generalforsamling er engasjert i organisasjonen. I sentrum av bildet er tidligere Santalmisjons-misjonærer Gunnleik og Ingebjørg Seierstad i gruppearbeid. Gunnleik var også generalsekretær i Santalmisjonen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Normisjon ligger an til nytt gigantisk underskudd i 2018