OPTIMIST: Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann i Den Norske Israelsmisjon finner grunn til å smile ved inngangen til organisasjonens jubileumsår i 2019. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Israelsmisjonen med økte gaveinntekter