SATSER VIDERE: Årsmøtet i Åpen folkekirke fulgte styrets innstilling og går inn for å vinne kirkevalget i 2019 slik som for to år siden.  Foto: Stein Gudvangen

Bygger seg opp mot neste kirkevalg

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.