KONTAKT: Ruth Iren Grimstad holder kontakt med flyktningskonsulenten i hjemkommunen Råde for å få vite hva hun og andre kan bidra med.  Foto: Privat

Flyktninger i huset gir mer familieglede