MISTER PENGER: Hvert år er det noen menigheter som på grunn av for sen innlevering av medlemsstatistikk går glipp av penger de har krav på fra stat og kommune. Illustrasjonsbilde: Stein Gudvangen

– Menigheter mister millioner

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.