ALTERNATIVT: To barn ble døpt
...
ALTERNATIVT: To barn ble døpt med en alternativ liturgi i Hamar domkirke (bildet) på søndag. Foto: Scanpix
«Faderen» og «Sønnen» ut i helgens dåpsliturgi
Del
To barn ble denne helgen døpt i «Gud skaperen, Jesus Kristus frigjøreren og Den Hellig Ånd livgiverens» navn. Prest Gyrid Gunnes i Hamar domkirke sier hun ikke vil gjøre det igjen.
– Jeg står for dem begge. Det var en gyldig, kristen dåp, sier Gunnes.– Men jeg har snakket med biskop Solveig Fiske og er innenforstått med at endring av liturgi ikke skal skje løsrevet fra sammenheng jeg som prest står i. Jeg har tidligere alltid døpt etter gjelende liturgi og det vil jeg fortsette med. Jeg ønsker å være en lojal arbeidstager, sier hun.Biskop i Hamar bispedømme, Solveig Fiske, er glad for Gunnes engasjement og håper hun vil bruke det inn mot arbeidet med nytt liturgisk språk, som er på gang i Den norske kirke.– Men i samtalen vi hadde ble vi enige om at Gunnes skal være lojal mot gjelende liturgi. Den kan ikke forandres uten videre.MaskulinDet hele startet i Vårt Land, da generalsekretær Olav Fykse Tveit i Mellomkirkelig Råd støttet en uttalelse fra Vatikanet, hvor det slås fast at kjønnsinkluderende språk ikke kan benyttes i dåpsliturgien. Av økumeniske grunner støtter Fykse Tveit den katolske kirkes syn på saken. Dette provoserte Gyrid Gunnes kraftig.– Som feministteolog var dette en provokasjon, og som reaksjon døpte jeg altså to barn med en alternativ liturgi på søndag. Liturgien skal speile den feminine gudevirkeligheten, sier hun.– Men er ikke hovedpunktet i dåpsliturgien at den sier noe om treenighete, ikke nødvendigvis om kjønn?– Det er et kjønnsblindt perspektiv. Det brukes maskuline termer for å se Gud og det er det Fykse Tveit gjorde. Jeg er grunnleggende uenig i at Gud kun kan oppleves i maskuline termer.– Men hvor er da treenigheten i din alternative liturgi?– Den ligger der. I beskrivelsen av deres egenskaper, sier Gunnes.

DM