BIBELSPREDER: Rolf Jarl Sjøen er leder for interimstyret i den nye organisasjonen GodtNytt.  Foto: Privat

Utbrytere starter ny
 bibelorganisasjon

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)