Emanuel Minos avbildet da han talte på Østerbostevnet i sommer. Foto: Arly Dale

Lot profeti 
ligge i skuff

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)