OMSTRIDT: Slik så startsiden på utstillingen ut da den først ble presentert i januar i år. Etter sterke reaksjoner fra arabiske land er ordet Israel byttet ut med Det hellige land. Fv. direktør i UNESCO Irina Bokova, sammen med leder i Simon Wiesenthalsenteret, Malvin Hier. FOTO: SIMON WIESENTHAL CENTER  Foto: Byline stor

Justert UNESCO-
utstilling åpnet i Paris

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).