NYFØDT I FENGSEL: Internasjonalt press har fått Sudans utenriksdepartement til å gå langt i å antyde at dødsdømte Meriam Ibrahim vil bli satt fri, mener kvinnes advokat. Hun fødte datteren Maya i fengsel i slutten av mai. Bildet viser ektemannen, den amerikanske statsborgeren Daniel Wani, sammen med den nyfødte datteren. Wani er opprinnelig fra Sør-Sudan. Bildet er tatt 28. mai i kvinnefengselet i Kharthoums tvillingby Omdurman.  Foto: 

Sudan sår tvil om 
frigivelse av Meriam

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.