KRITISERES: Den syrisk-ortodokse patriarken kritisererer Kirkenes Verdensråd og genrealsekretær Olav Fykse Tveit for unøyaktighet og manglende objektivitet, og advarer mot at KV kan bli brukt som et politisk redskap i konflikten.  Foto: John Solsvik

Får Syria-kritikk av ortodoks patriark

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.