LEDERE: Søndagsskolene i den koptiske kirke i Egypt gir god rekruttering av ledere. Og av medlemmer. Disse guttene er med i julegudstjenesten i en koptisk kirke.  Foto: MOHAMED AZAKIR

Der søndagsskole er lederskole

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?