PASSIVE: Problemet er at store deler av det internasjonale samfunnet, inkludert norske politikere forholder seg passive når Iran truer Israel. Bak truslene har for øvrig Iran bygd opp en ikke ubetydelig militær slagkraft, skriver Dag Øyvind Juliussen. På bildet ser vi Irans president Hassan Rouhani på talerstolen under fjorårets generalforsamling i FN. 
  Foto: JOHN MOORE

Trusselen mot Israel

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.