LYSTENNING: Tema for gudstjenesten i Oslo domkirke var «Fredstanker, fremtid og håp.» Folk sto i kø i flere timer utenfor kirken før gudstjenesten startet.  Foto: Torstein Bøe, NTB Scanpix

Vi vil aldri glemme

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)