ETISKE SPØRSMÅL: Også i aktuelle etiske spørsmål bør unge få tydelig veiledning, skriver Jon Kvalbein som en respons på biskop Per Arne Dahls artikkel om «taktisk teologi».  Foto: NTB Scanpix

Taktisk teologi

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)