TRADISJONER: «Jeg hadde vært mer enig hvis han (Lars Akerhaug) hadde skrevet at det er lange tradisjoner i muslimenes historie for å drepe de som håner eller spotter profeten Mohammad. Straff for blasfemi er ikke noe man finner støtte for i verken Koranen, eller det som blir ansett som troverdig islamske kilder», skriver Yasir Fawzi.  Foto: Noah Seelam, AFP Photo/NTB Scanpix

Straff for blasfemi

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.