MISJONÆR: Først etter 7-8 år er misjonærene kommet så godt inn i språk, kultur og relasjoner at de kan gjøre skikkelig nytte for seg, skriver Torkild Masvie. Bildet er fra Osaka i Japan.  Foto: Scandinavian Stockphoto

Send misjonærer, ikke penger

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)