KALLET: Generalforsamlinga er ei blanding av stormøte, «storting», vennestemne/slektsstemne, torg, drøs, «misjonsmat» og sikkert mykje meir, skriv Lars Gaute Jøssang. Bileter er frå generalforsamlinga på Lillehammer i 2012.  Foto: Stein Gudvangen

Kva brenn mest for NLM no?