BEVEGELSE: Mennesket lever ikke av fornuften alene. Det har den pinsekarismatiske bevegelse forstått, og de formidler troen på Gud som en handlende Gud som vil oss vel, skriver Bård Rebbestad Løkken. Bildet er fra Pinse for alle i Oslo spektrum i 2007.  Foto: 

Hvorfor vokser pinsevennene så raskt?

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)