Leirliv: Korsveibevegelsen feirer 30-årsjubileum i år. Bildet er fra Korsvei 2013.  Foto: Dagen-arkiv

Hva vil det si å leve 
i oppstandelsens tegn?

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)