«PROFETI»: I 1970 offentliggjorde den da ukjente Josef Ratzinger (bildet) en «profeti» om en kommende troskrise som vil rive ned det bestående kirkeliv som en storm. De som kommer ut av krisen, mente han, vil bli tvunget til å begynne på nytt og søke sammen i små marginaliserte grupper med store krav til samhold, skriver Roald N. Flemestad.  Foto: Arturo Mari, Osservatore Romano/AFP Photo/NTB Scanpix

Fremtidens kirkeliv
 og det økumeniske perspektiv

Kirkens Bymisjon ble redningen for Ann-Margritt

tv-aksjonen

I en krevende fase av livet fikk Ann- Margritt Hellebust som alenemor mye hjelp og støtte av Kirkens Bymisjon. Nå får hun selv delta som frivillig og oppleve hvordan det er å utgjøre en forskjell for andre.