FRAFALLEN: Kirken behøver ikke å frykte. For som Kvalbein skriver, kirken har folkeopinionen og media i ryggen. En frafallen kirke vil ha et frafallent folk å støtte seg til. Den verdslige og åndelige makt vil gå hånd i hånd, skriver Per Haakonsen.  Foto: Stian Lysberg, Solum

For døve ører

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)