KVILE: Men kvile er ikkje eit teikn på svakheit, det er eit eit kjenneteikn på det å vere menneske. Det er noko vi kan ta imot som ei gåve, utan dårleg samvit eller skam over å vere utilstrekkelege, skriv Kjell Olav Høstaker Nordheim.  Foto: Sara Johannessen, NTB Scanpix

Felles kviledag gjev betre kvile

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)