Jeg tør påstå: Den største synden og hindringen som vi har som folk og land er materialismen. Den tar ingen tak i, for den rammer oss alle. Materialismen har løftet oss til de store høyder de siste to–tre tiårene, skriver Sten Sørensen.

Den største synden og hindringen?

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)